Grondwerker (m/v) sneek – Het Werkplein – Sneek

JobID=0.02

Een grondwerker doet verschillende grondwerkzaamheden. Dit behoort onder andere tot je takenpakket:

• Slopen
• Waterwerken
• Rioolwerk; plaatsen van rioolbuizen
• Sleuven graven voor kabels en leidingen
• Plaatsen van damwanden, straatkolken en duike
• Egaliseren en ophogen van de grond
• Afwerken van bermen, taluds en aardebanen
• Controleren van leidingen

Functieeisen

Herken j…


Lees meer…